ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica
74 853-04-46     502-324-989
biuro@arko-ksiegowy.pl

OFERTA

Oferta naszego biura rachunkowego

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR),
 • prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych PIT,CIT,VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Kadry i płace

 • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie umów zleceń i o dzieło,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji związanej z umowami cywilno-prawnymi,
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS,
 • przygotowywanie raportów RMUA.